«Black and white film» editorial 10/2012

Editorial for «Dorogoe udovolstvie» magazine, October 2012 issue.

Models: Anna Philipceva, Elya Vacasova, make-up: Evgeniya Zinovieva, style: Oksana Sharapova.